Forslag til privat parkeringskontrol

I længere tid har P-pladserne i grunderejerforeningerne Hestehaven og Søndervang Valby været optaget af udefrakommende bilister. Den uvedkommende parkering er i dag så omfattende og kaotisk, at den også skaber fremkommelighedsproblemer for områdets beboere.

De sidste år har bestyrelsen målrettet arbejdet med at reducere parkering i vores forening. Vi har derfor udarbejdet et forslag til en privat parkeringskontrol, som sendes til urafstemning blandt områdets beboere, så alle medlemmer kan stemme om etablering af en privat parkeringsordning.

Denne præsentation introducerer den foreslåede ordning, regler, økonomi og tidslinje.

De to grundejerforeninger har udarbejdet forslag til en privatparkeringsordning på følgende overordnede vilkår:

  • Alle har 3 timers fri parkering hele døgnet, med P-skive
  • Gælder mandag-søndag
  • Parkering med gæstelicens gældende i 24 timer, kan benyttes hele døgnet
  • Gratis beboerlicens til køretøjer tilmeldt på adressen samt firmabiler med enebruger erklæring.
  • Alle beboere kan udstede gæstelicenser til egne gæster.
  • Parkering af køretøjer med gyldigt invalideskilt og kommunale køretøjer, såsom hjemmeplejen undtages fra begrænsningerne.
  • Ordning administreret af City Parkeringsservice som også står for udstedelse af licenser og kontrol.
  • Aftalen er gældende fra det tidspunkt parkeringsaftalen sættes i drift og er bindende i to år.
  • Ordningen medfører ikke omkostninger for Grundejerforeningen. Parkeringsselskabet finansierer ordningen med indtægter fra de udstedte afgifter.
  • Bestyrelsen får løbende mulighed for at opsige/forlænge aftalen og justere indhold indenfor de rammer Københavns Kommune giver tilladelse til.

Vi har i samråd med Københavns Kommune valgt at opdele Grundejerforenings Søndervangs område i to zoner, således der i første omgang ansøges om området nord for Folehaven, der omfatter Grunderejerforeningen Søndervang og Grunderforeningen Hestehaven og de tilstødende grundejere til Hestehaven (delområde 1). Hvis der opstår større parkeringsproblemer i delområde 2 vil vi lave endnu en ansøgning kommunen om at udvide parkeringsordning til også at omfatte dette område.

Parkeringsselskabet har udarbejdet en plan for, hvor skilte skal opsættes. Denne skilteplan er sendt i høring hos de berørte parter, og den endelige placering kan blive forandret en smule i den endelige godkendelsesproces i Københavns Kommune. 

Opdatering 13.04.21: Opdateret skilteplan, som inkorporerer kommunes forbehold for godkendelse, findes her.

Tidsplan
1. dec. 2020 Forslag udsendes til urafstemning.
16. dec. kl. 19.30 Digitalt orienteringsmøde – via www.soendervangvalby.dk
5. januar 2021 Frist for at afgive sin stemme
6. januar 2021 Hvis forslaget har opnået flertal afsendes ansøgning til kommunen
Forår 2021 Afgørelse fra kommunen og igangsætning af parkeringsløsning

Du kan se gennemgang af alle detaljerne her