Har du mistanke til en ødelagt vejbrønd?

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Søndervang,

Bestyrelsen har igangsat en hurtig undersøgelse af de vejbrønde med tilhørende stikledninger, der er under mistanke for at være stoppet og/eller ødelagt, så vi kan få udbedret.

I øjeblikket har vi mistanke til to:

Søndervangs Alle 37 og den i mellem 42 og 44.

Vi vil gerne høre, hvis nogen har mistanke til andre vejbrønde, der ikke trækker godt ved kraftigt regnvejr.

Vi vil gerne have svar senest mandag den 27. maj.
I må meget gerne skrive direkte til jk@soendervangvalby.dk