Fejekort

Den 4. april var bestyrelsens fejekortudvalg ude på tur i foreningen for at se om vej, fortov og belysning var i ordentlig stand. Det var heldigvis en dejlig runde, hvor langt de fleste hække og træer var skåret til, så der var blevet fri passage for gående og vejbelysningen. Der var dog steder, hvor vi synes, det var nødvendigt at give endnu et fejekort, fordi forholdene ikke var helt i orden.

Når det er sagt, så er rendestenen mange steder fyldt godt op med jord og ukrudt, så hermed en opfordring til at få rengjort ved jeres kantsten, så vores kloakker ikke bliver fyldt med sand og døde blade.

Den 26/4 går vi en opfølgende runde til de steder, der har fået fejekort.