Grundejerforeningen Søndervang har på et tidspunkt givet enkelte grundejere tilladelse til at anlægge flisebelagt fortov. Anlæggelsen er sket for grundejerens egen regning.

Ændringer og reparationer af det anlagte flisefortov med evt. tilhørende asfaltkanter i forbindelse med ændringer og reparationer af kantsten og overkørsler skal ske for grundejerens egen regning.

Anlæggelse af eget flisefortov fritager ikke grundejeren for at deltage i financieringen af flisefortov, hvis det på et tidspunkt besluttes at gennemføre et sådant anlæg i foreningen.

Grundejeren skal også ansøge kommunen om de nødvendige tilladelser til anlæggelse af overkørsler.