• Alle dage er parkering tilladt i maks. 3 timer ved brug af p-skive.
  • Parkering med gæstelicens gældende i 24 timer kan benyttes hele døgnet.
  • Gratis beboerlicens til køretøjer tilmeldt på adressen samt firmabiler med enebruger erklæring.
  • Alle beboere kan udstede gæstelicenser til egne gæster.
  • Parkering af delebiler (ShareNow m.v.) og kommunale køretøjer, såsom hjemmeplejen undtages fra begrænsningerne.