Søndervang byder Velkommen til nye medlemmer. Som ny ejer skal du henvende dig til foreningens kasserer. Dette bør ske inden 14 dage, så du kan få evt. restancer med i refusionsopgørelsen.

Ejendomsmæglere, ejendomshandlere og advokater kan mod et mindre gebyr rekvirere materiale om vedtægter, kontingentstørrelse og evt. skyldigt kontingent ved henvendelse til foreningens kasserer.