Kontingentstørrelsen for én matrikel er kr. 2.400 om året (2019)* og betales i to halvårlige rater omkring 1/5 og 1/11. Opkrævningen sker via Betalingsservice, hvilket betyder, at du ved første betaling modtager indbetalingskort med posten fra Betalingsservice, hvorefter du kan tilmelde dig automatisk betaling.

Vi arbejder sammen med Likvido om opkrævning af restancer, så hvis du glemmer at indbetale, vil du modtage rykkere fra Likvido med gebyrer på vores vegne. Likvido håndterer også inkasso og evt. fogedret.

Vi tilstræber, at alle nemt kan betale deres kontingent til tiden, og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til kasserer@soendervangvalby.dk – husk at inkludere din adresse i mailen, så kassereren kan identificere dig. Skriv også gerne bare for at få din email registreret hos kassereren – det er en stor fordel, at kassereren kan kontakte dig pr. mail, hvis der er gået noget galt med din betaling.

* Bemærk dog jf. foreningens love §7 (link) at “Etageejendomme, parceller (efter §2) med dobbelthuse og parceller med to villalejligheder sidestilles med to udmatrikulerede parceller hvad angår kontingentbetaling og stemmeret. Medlemmer med et sådant delt ejerskab af en parcel har en stemme pr opkrævet kontingent.”