Har du en lovlig og godkendt overkørsel?

Hvis din overkørsel ser ud som på tegningen, det vil sige nedsænket kantsten og på veje med grusfortov, som på foreningens fortove, og forsynet med to rækker brosten – ja, så behøver du ikke at gøre mere. Ellers skal du nu i gang med – for egen regning – at få lovliggjort din overkørsel, så den kommer til at se ud som på nedenstående tegning. Skitserne er uddrag af kommunens vejledning for hhv. grusfortov og flisefortov. For god ordens skyld: Det er Københavns Kommune, der fastsætter reglerne for, hvordan veje og fortove i kommunen skal se ud. Det er også kommunen, der har det overordnede tilsyn og giver den enkelte grundejer et påbud om, hvad der skal laves på vej og fortov, hvis der er fejl og mangler.