Handicapparkeringsplads på Kongshaven, ved Retortvej 12.  

Bestyrelsen grundejerforeningen Søndervang, har i samarbejde med en ny beboer og Københavns Kommune reserveret en parkeringsplads til handicapbil i vores forening. Det er til en beboer, der bor i lejlighed og derfor ikke har mulighed for at parkere på egen grund.  

Københavns Kommune har ændret vejstykket, så 10 meter reglen ikke længere gælder, hvilket betyder at den reserverede plads kan etableres uden at der mistes (lovlige) parkeringspladser. Vi har bevaret så mange af de eksisterende pladser på den del af vejen som muligt.  

Bemærk at pladsen er reserveret til én bestemt bil, og at der udstedet kontrolafgifter til alle andre biler, der holder på pladsen, uanset om bilen har en beboerlicens. Dette er tydeligt skiltet med nye skilte fra vores parkeringsselskab.  

Med godkendelse fra relevante myndigheder, har Bestyrelsen udarbejdet en politik for denne type handicappladser, som fremtidige ansøgninger skal følge.