Overvældende flertal for en privat parkeringsordning

I den netop overståede urafstemning blandt alle beboerne i grundejerforeningerne Søndervang og Hestehaven var der et overvældende flertal for den foreslåede private parkeringsordning – se mere her

Afstemningen:
Forslaget har været til urafstemning blandt alle beboerne i grundejerforeningerne Hestehaven og Søndervang, hvor alle grundejere har fået tilsendt stemmeseddel, da det grundet Coronarestriktioner ikke har været muligt at afholde generalforsamling. Resultatet af denne viste, at der i Grundejerforeningen Hestehaven var 100 %, der stemte for (14 for og 0 i mod med en stemmeprocent på 78%), og i Grundejerforeningen Søndervang 90 % for den foreslåede ordning (258 for, 23 imod og 5 blanke med en stemmeprocent på 52 %) 

Proces:
Det betyder, at bestyrelsen nu igangsætter processen med at ansøge kommunen og få fastlagt betingelserne i forbindelse med nabohøringerne langs området syd for Hestehaven som ikke er en del af grundejerforeningerne, men som bestyrelse foreslår omfattes af ordningen på samme vilkår som beboerne indenfor de to grundejerforeningernes områder.

Et svar på ansøgningen forventes i foråret 2021, men den endelige tidsplan kan blive ændret.

Michel Steen-Hansen