Snerydning på Foreningens veje og fortove

Vintersæsonen står for døren og på trods af det varme klima, går vi nok ikke helt fri for hverken sne eller is de næste måneder.  

Som udgangspunkt er det den enkelte grundejer, der skal sørge for at veje og fortove kan passeres ud for deres matrikel. De sidste mange år har foreningen dog sørget for snerydning og saltning af de større fællesveje ved kraftigt snefald eller isslag. Det er sket i samarbejde med vores gartner. Desværre har gartneren opsagt denne aftale, og det er endnu ikke lykkedes at finde en ny entreprenør til at overtage aftalen inden for en rimelig økonomisk ramme. Bestyrelsen leder fortsat videre efter en ny entreprenør, men det ser desværre ikke ud til at vi får en aftale på plads, som kan holdes inden for det budget, som blev vedtaget på sidste generalforsamling.   

Bestyrelsen melder ud, hvis det lykkes at finde en ny entreprenør, som kan påtage sig opgaven. Hvis det ikke lykkes, vil bestyrelsen sætte en drøftelse omkring fremtidig snerydning og budget på dagsordenen til næste generalforsamling.

Husk derfor at have dit eget vinterberedskab med kost, sneskovl, og evt. grus og salt klar, hvis sneen/isen kommer. 

Grundlæggende er den enkelte grundejer forpligtet til at holde fortov samt vejbanen fri for sne og is (gælder også vejene i rondellerne). Det er grundejerens ansvar at rydde veje og fortove når det er private fællesveje, for så kommer kommunen ikke og gør det. Undtaget er dem, som bor på dele af Vigerslev Alle, Retortvej samt Folehaven som er kommunale veje.  

Forpligtelsen gælder alle medlemmer, også dem med dobbelthuse, udlejnings- og etageejendomme samt mellemstier, der forbinder SØ med hhv. NØ og KH. Har I flere boenheder på matriklen opfordrer Bestyrelsen til, at I aftaler fordeling af snerydning for at sikre at det bliver udført. Derudover gælder forpligtelsen også selvom du er bortrejst, så lav en aftale med naboerne, hvis du skal være væk I længere tid.  

Hvis skraldemanden skal ind på din grund for at hente skraldespande, skal der også ryddes og saltes der. Se vejledningen fra Københavns Kommune. 

Konsekvenserne ved ikke at rydde kan være alvorlige for grundejeren, hvis der sker ulykker. Hjælp med det gode naboskab og ryd veje, stier og fortove fra morgenstunden, så sneen ikke fyer eller bliver kørt rundt fra matrikel til matrikel.