Generalforsamling 2023

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Søndervang tirsdag d. 28 marts 2023 kl. 19.00 i krypten under Margrethekirken, Kirsebærhaven 10, 2500 Valby.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, men nærmere information og reel indkaldelse følger.

Husk at forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen inden 1. februar 2023. De kan sendes til formand@soendervangvalby.dk