Generalforsamlingen er delvist erstattet af urafstemning

Som konsekvens af myndighedernes forsamlingsforbud, har det ikke været muligt at afholde generalforsamling i Grundejerforeningen Søndervang i marts måned, som lovene foreskriver. Det er i øjeblikket usikkert, hvornår det bliver muligt at afholde en generalforsamling, men det bliver tidligst i efteråret.

Bestyrelsen har vurderet, at det ikke vil være muligt at afholde en digital generalforsamling, da det vil udelukke nogle beboere. Derfor vil vi, så snart det er muligt indkalde til en generalforsamling med de indkomne forslag. Bestyrelsen forsætter, indtil en ny generalforsamling afholdes, og driver foreningen med et status quo budget og uændret kontingent.

Men bestyrelsen har vurderet, at et par forslag om parkering er af en sådan vigtighed, at vi vælger at sende dem i urafstemning, da det er presserende at få gjort noget ved parkeringssituationen på foreningens private fællesveje.

Vi har valgt ikke at købe et dyrt digitalt afstemningssystem, men vælger en mere simpel metode, så vi kan bruge vores fælles midler på at udføre de ting, I beslutter, men fastholde en høj grad af anonymitet. Derfor har vi valgt en afstemningsmetode, hvor vi udsender fysiske breve til alle medlemmer, der er påtrykt et unikt stemmenummer for at sikre mod dobbeltstemmer. Kun revisor og foreningens kasserer kender alle stemmenumrene. Ingen andre i Bestyrelsen kender numrene og kommer heller ikke til det.

En stemme seddel vil ligge i jeres postkasse inden for en uges tid. Stemmen skal være afleveret/sendt senest d. 10. juni.