Langtidsparkering af trailere er faktisk forbudt på alle veje i Københavns Kommune 

I Grundejerforeningen Søndervang prioriterer vi sikkerhed på vejene og fremkommelighed højt, bl.a. med fartdæmpende foranstaltninger og minimere antallet af parkerede biler på vejene. Det er den primære årsag til at vi indførte den private parkeringsordning.  

Flere har påpeget at der er kommer flere langtidsparkerede trailere på vejene, samt byggematerialer og andre blokeringer på fortove.  

Vi vil derfor opfordre alle til at undgå det. 

I Grundejerforeningens parkeringsordning har trailere og skurvogne været undtaget fra krav om parkeringsskive samt om at skulle oprette gæste-/beboerlicenser. Parkering/opstilling af disse er som udgangspunkt reguleret af Københavns Kommune, som kræver særskilt tilladelse, samt har forbudt parkering af trailere længere end 24 timer.  
 
Man kan derfor få en parkeringsafgift af de kommunale parkeringsvagter, hvis disse regler overskrides. 

Vi ser en tendens til at skurvogne, containere mm. bliver placeret på egen grund, hvilket vi bifalder og håber at kommende byggeprojekter også vil tage det hensyn med i byggeplanerne. Tak for det. 

Husk også i den forbindelse at fortove ikke er lagerplads for byggematerier hverken i kortere eller længere tid. Det skal også være trygt og nemt at bruge vores fortove for de små trafikanter, dem med barnevogne eller gangbesvær. 

Vi vil derfor opfordre ejerne af trailere til at langtidsparkere på egen grund eller andet sted, hvor langtidsparkering er tilladt, samt at sørger for nem passage på fortove, da vi helst vil være fleksible og undgå at skulle lave flere restriktioner og regler i forhold til vores parkeringsordning.  
 
I kan finde mere information her: 

Vejledning omkring skurvogne containere mm. (se afsnit om privatfællesvej) samt 

Trailere og campingvogne, §3.2 I Parkeringsbekendtgørelsen  

Se alle reglerne i kommunen her 
https://www.kk.dk/borger/parkering-trafik-og-veje/parkering/parkeringsregler