En god sommer med flotte fortove, opryddede veje, klippede hække, privat parkeringsordning og masser af sol

Fra bestyrelses vil vi gerne ønske alle en god sommer og huske jer på, at der fra mandag den 5 juli træder en ny parkeringsordning i kraft, hvor det kun er beboerne og være gæster der kan parkerer på vores veje i Grundejerforeningen Søndervang og Hestehaven.

Se de nærmere regler her og registre din bil, hvis du endnu ikke har nået det – det kan du se mere om ordningen og tilmelde dig her
(og vær opmærksom på at det forsat er gratis at parkerer delebiler – se mere her)

Samtidig vil vi opfordre til, at alle inden d. 5. juli får ryddet de midlertidige afspærringer, som nogle grundejere har sat op ud for deres ejendomme. Afspærringer skal kun bruges, når der f.eks. laves byggerier, eller der sker særlige leveringer eller afhentninger. Private fællesveje er netop fælles og skal kunne bruges af os alle.

Så når I alligevel skal have gjort jeres fortove og vejstykker klar til sommeren, så vi kan være stolte af vores område og de fælles standarder, så få også afspærringerne pillet ned.

Husk også at få klippet hækken. Fortove skal som udgangspunkt være mere end 2 meter brede – reglerne kan du se mere om her  

Bestyrelsen vil i juli måned begynde at uddele fejekort til dem, der ikke har holdt fortov og veje fri for ukrudt eller taget deres afspærringer ned. Kommunen har også været forbi og har sendt de første påbud til grundejere, så lad os hvor for sig i fællesskab gøre en indsats så vi alle kan være glade for vores dejlige kvarter og undgå påbud ude fra.

Du er altid velkomme til at henvende dig med forslag eller spørgsmål til mig på formand@soendervangvalby.dk – men fremover skal henvendelse vedr. parkering rettes til kontakt@cityparkering.dk  tlf. 3641 0019 – jeg er sikker på at hvis vi alle gør en indsats, kan vi få en rigtig god sommer om end vi ikke kan garanterer en masse sol.