Parkeringsrestriktioner i Grunderejerforeningerne Søndervang og Hestehaven fra 5. juli

Fra mandag den 5. juli indføres der en privat parkeringsordning i området, der medfører, at det kun er beboere i grunderejerforeningerne og deres naboer i Hestehaven, der kan få parkeringstilladelse. Med kommunens tilladelse har grundejerforeningerne indgået en aftale med City Parkeringsservice. 

Det betyder, at det fra mandag d. 5. juli 2021 vil være muligt for City Parkeringsservice at udstede parkeringsafgifter for overtrædelse af parkeringsrestriktionerne på grundejerforeningernes private fællesveje nord for Folehaven: Kongshaven, Søndervangs Allé, Nøddehaven, Hestehaven, Lindehaven, Rønhaven, Æblehaven, Rosenhaven, Urtehaven & Humlehaven.

Hvad bliver restriktionerne på fællesvejene i grundejerforeningerne nord for Folehaven?

  • Alle dage er parkering tilladt i maks. 3 timer ved brug af p-skive.
  • Parkering med gæstelicens gældende i 24 timer, kan benyttes hele døgnet.
  • Gratis beboerlicens til køretøjer tilmeldt på adressen, samt firmabiler med enebruger erklæring.
  • Alle beboere kan udstede gæstelicenser til egne gæster.
  • Parkering af køretøjer med gyldigt invalideskilt, delebiler (ShareNow m.v.) og kommunale køretøjer, såsom hjemmeplejen, undtages fra begrænsningerne.
Oversigt over skiltes placering og restriktioner inden for området

Forberedelse
Det betyder, at du skal registrere dig og få login til www.mitcp.dk hvis du er beboer i området og ønsker at parkere. Se nærmere under punktet Parkeringstilladelser.

Samtidig vil vi opfordre til, at alle inden d. 5. juli får ryddet de midlertidige afspærringer, som nogle grundejere har sat op ud for deres ejendomme. Afspærringer skal kun bruges, når der f.eks. laves byggerier, eller der sker særlige leveringer eller afhentninger. Private fællesveje er netop fælles og skal kunne bruges af os alle.

Så når I alligevel skal have gjort jeres fortove og vejstykker klar til sommeren, så vi kan være stolte af vores område og de fælles standarder, så få også afspærringerne pillet ned.

Bestyrelsen gennemgår alle vejenes tilstand og vil løbende hen over sommeren begynde at uddele fejekort til dem, der ikke har holdt fortov og veje fri for ukrudt og taget deres afspærringer ned.

Parkeringskontrollen starter mandag d. 5. juli 2021.

TIDSPLAN:

8. juni Beboerinformation omdeles i postkasser

14.-18. juni  City Parkeringsservice opsætter standere og efterfølgende skilte

28. juni City Parkeringsservice begynder at udstede advarselssedler i forruden ved ulovlig parkering

5.juli Opstart af parkeringskontrol