Nyt om trafik og parkering i Søndervang

Så lader det til, at trafiksituationen lysner i Søndervang, efter vi de sidste par uger har været i dialog med et par afdelinger i kommunen og med FB Gruppen (Grønttorvet). Det gælder både trafiksaneringen af Retortvej og indførslen af privat parkeringsordning i grundejerforeningerne Søndervang og Hestehaven.

Privat parkeringsordning

I går morges har København Kommunes Center for Parkering kontaktet os og meddelt, at såfremt vi ændrede skilteplanen en anelse i forhold til det oprindelige forslag for privatparkering, ville de videresende forslaget til Politiets godkendelse. Vi har derfor senere i går fremsendt en ny skilteplan til kommunen, som kan ses her. Vi forventer derfor, at der inden for få uger vil foreligge en godkendelse, hvorefter vi kan iværksætte en privat parkeringsordning som beskrevet i det forslag, der var til urafstemning i første halvår af 2021. Se forslaget her.

Retortvej

I forhold til Retortvej, har både Københavns Kommune (Center for vejændring) og Grønttorvet bekræftet, at de arbejder ud fra, at anlægget etableres i første halvår af 2021.

Planen er stadig den, som vi fra bestyrelsen tidligere har orienteret om på vores hjemmeside, og som kan ses her. Der kan dog ske ændringer i den endelige myndighedsbehandling.

Overordnet arbejdes med at indsnævre kørebanebredden, regulere parkeringen, cykelstier i begge sider, signalanlæg ved Nøddehaven og nye vejtræer. Og der er en forhåbning om at kunne gå i jorden primo maj.

Bestyrelsen