Partnerskabstræer og fartdæmpende initiativer på Vigerslevvej

Københavns Kommune arbejder for tiden på en række fartdæmpende initiativer på Vigerslevvej, til glæde for beboerne langs vejen. Det vil vi I grundejerforeningen gerne understøtte.

Se mere om planerne her

Det handler især om flere fodgængerovergange og om at give vejen en smallere, grønnere profil. Hvis du bor ud til Vigerslevvej, har du mulighed for at bakke op om initiativet, ved at plante et eller flere træer på forarealer der vender ud mod vejen. Københavns Kommune betaler for træet, hvis du eller din boligforening sørger for at grave hullet og passe træet i starten. I grundejerforeningen Søndervang vil vi gerne være med at finansiere tilplantningen, så skriv til mig hvis I er interesseret formand@soendervangvalby.dk

Ideer til placering af partnerskabstræer

Læs mere om kommunens ordning om partnerskabstræer på https://www.kk.dk/partnerskabstrae eller kontakt Områdefornyelsen Folehavekvarterets projektleder Anton Ryslinge på nh1g@kk.dk for at høre mere.”