GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen Søndervang Valby 29. marts

Kære medlemmer
Vi har sendt mail til alle medlemmerne og breve er på vej i posten om den planlagte generalforsamling.

Vi har i de sidste to år måtte aflyse vores generalforsamlinger.  I bestyrelsen har vi forsøgt at holde skruen i vandet, holdt urafstemninger om større tiltag og truffet de daglige beslutninger om driften og økonomien, selvom vi har måtte aflyse generalforsamlingerne. Tak for forståelse, deltagelse og opbakning til det.

Vi håber nu på vi kan komme ind i en mere vanlig gænge og lægger op til at vi afholder generalforsamling. Det gør vi den 29. marts 2022 kl. 19.00 i Magrethe Kirken.

Det betyder at forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt til os inden 1. februar. De kan sendes til formand@soendervangvalby.dk

Vi vil også bede jer om at genfremsende forslag til generalforsamlingen fra 2020 og 2021, hvis I ønsker at opretholde dem.  
 
Til generalforsamlingen er alle medlemmer af bestyrelsen er på valg.

Henrik Ingvorsen genopstiller ikke og Jan Poulsen er fraflyttet og genopstiller derfor heller ikke. De resterende ordinære medlemmer genopstiller.

Overvej om du vil stille op til bestyrelsen, for der er brug for alle kræfter. Du er meget velkommen til at kontakte formand eller næstformand, hvis du vil høre nærmere omkring bestyrelsesopgaverne og hvordan du kan bidrage. De sidste år har bestyrelsen gennemgået en digitalisering, hvilket betyder at økonomien stort set er automatiseret og vi derfor kan fokusere indsatsen omkring de opgaver, som betyder meget for vores beboere fx vejenes stand og parkering.

Men vi vil også gerne understøtte netværk/grupper som f.eks. festudvalg, aktivitetsudvalg, forskønnelsesudvalg, hvor vi sammen kan lave aktiviteter eller forslag til fælles bedste. Vi håber også det vil være muligt med både sommerfest og andre sociale arrangementer i de kommende år.


Der vil naturligvis også være mulighed for økonomiske støtte til f.eks. fester og mindre forskønnelse, mens større anlægsprojekter og ændringer i foreningen kræver, at vi træffer beslutningerne på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Michel Steen-Hansen

Formand for bestyrelsen