Parkeringsordning I Søndervang – nogle få er blevet blacklistet

Kære naboer

Da vi for et par år siden indførte Parkeringsordningen i vores forening, var det for at gøre vores veje mere fremkommelige og undgå for mange parkerede biler uden ærene. Vi har derfor forsøgt at lave fleksible parkeringsrestriktioner, indrettet så vores beboere og deres egne gæster kan parkere, men at andre biler kun kan parkere i maksimalt tre time. Samtidig med vi har indrettet det fleksibelt, så vi kan have gæster og håndværkere i længere tid.

I Bestyrelsen synes vi overordnet det er gået godt i de første år med den private parkeringsordning og ramme balancen mellem for meget kontrol og at det var nemt i dagligdagen.  

Sammen med City Parkering har vi analyseret de mange beboerlicenser og det omfattende brug af gæstelicenser i foreningen. I den forbindelse har City Parkering i den sidste måned blacklistet nogle få biler fra at bruge gæstelicenser. City Parkering vil løbende følge op på brugen af gæstelicenser.

I de kommende måneder kommer vi også til at gennemgå udvalgte beboerlicenser, der blev oprettet da parkeringsordningen blev indført fordi de ikke er blevet valideret på samme måde som vi gør i dag. Det betyder at cirka 50 beboere vil blive bedt om at indsende dokumentation for at de fortsat bor i foreningen.  

I forhold til gæstelicenser, husk at de skal oprettes til egne gæster. Dvs. personer der besøger din husstand, fx venner, familie, håndværkere mm. Har du besøg af de samme håndværkere i flere dage/uger, må du gerne oprette deres biler for hele perioden og behøver ikke at lave en ’billet’ hver dag.  

Du skal ikke bruge gæstelicenser som erstatning for en beboerlicens, dvs. din egen bil(er) skal oprettes med beboerlicens. 

Oplever du noget uregelmæssigt er du velkommen til at kontakte os og parkeringsselskabet – se mere her soendervangvalby.dk/parkeringstilladelser/