Generalforsamling

 
Der er planlagt til Generalforsamling i Grundeejerforeningen Søndervang torsdag den 19. marts 2024 kl. 19, sæt kryds i kalenderen.  

Hvis I har forslag generalforsamlingen skal behandle, skal de sendes til formanden senest den 1. februar 2024. Mail: formand@soendervangvalby.dk 

Vi udsender som normalt dagsorden forud for generalforsamlingen, når regnskabet er revideret og vi har overblik over eventuelt indkomne forslag. 

I kan Foreningens love HER (det man i de fleste foreninger kalder vedtægter)