Generalforsamling 2022

I disse dage udsendes indkaldelse til generalforsamling 2022 enten pr. brev eller pr. email. *

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 29. marts 2022 i krypten under Margrethekirken, Kirsebærhaven 10, 2500 Valby.

Du kan allerede nu læse såvel dagsorden, regnskab, budget samt indkomne forslag foruden bestyrelsens beretning 2021. Du finder dokumenterne her:

Dagsorden generalforsamling 2022

Bestyrelsens beretning 2021

Vi håber på at se dig. Kan du ikke deltage, husk at du har mulighed for at stemme med fuldmagt.

* På sidste generalforsamling besluttede vi at opdatere vores love og kan nu udsende e-mail med invitation til vores generalforsamling samt andre relevante nyheder til dig og alle andre medlemmer, der har oplyst e-mailadressen. Bestyrelsen udsender kun mails til medlemmer af foreningen, er du udlejer eller administrator, skal du selv sende information videre til beboerne.

Foreningen sparer mange penge ved e-mails i stedet for post til medlemmerne og ønsker samtidig at have en mere direkte og hurtig kommunikation. Ønsker du enten at blive noteret på listen eller fjernet fra den, venligst ret henvendelse til vores kasserer.