Generalforsamling udskydes

Kære beboere i Grundejerforeningen Søndervang.

Som konsekvens af myndighedernes forsamlingsforbud har bestyrelsen endnu engang valgt at udskyde den planlagte generalforsamling i Grundejerforeningen Søndervang i marts måned 2021, som lovene ellers foreskriver. Det er i øjeblikket usikkert, hvornår det bliver muligt at afholde en generalforsamling, men vi håber at kunne afholde den i efteråret.

Bestyrelsen har vurderet, at det ikke vil være anbefalelsesværdigt at afholde en digital generalforsamling, da det vil udelukke nogle beboere. Derfor vil vi, så snart det er muligt, indkalde til en generalforsamling med de indkomne forslag. Bestyrelsen forsætter, indtil en ny generalforsamling afholdes, og driver foreningen med et status quo budget og uændret kontingent. Det håber vi, der vil være forståelse for. Vi har i det forløbne år valgt at afholde et par urafstemninger om de mest presserende problemstillinger, hvilket fortsat vil være en mulighed.

Men i den nuværende situation vurderer vi, at vi det er mest forsvarligt at afvente en generalforsamling. Så snart situationen og myndighedernes anbefalinger gør det muligt, vil vi skrive ud til alle grundejere om generalforsamling og om muligheden for at indsende forslag.

I mellemtiden har vi behov for hjælp: Det begynder nemlig at tynde ud i medlemmerne af bestyrelsen, hvor et bestyrelsesmedlem i år er fraflyttet, og begge suppleanter ikke længere er medlemmer. Derfor vil vi gerne annoncere efter folk, der kunne have lyst til at gennemgå vore fortoves tilstand i løbet af foråret sammen med et af vores nuværende bestyrelsesmedlemmer. Hvis du har lyst til at give en hånd med i dette arbejde, bedes du rette henvendelse til formanden, Michel Steen-Hansen, på formand@soendervangvalby.dk.