Generalforsamling 2020 AFLYST

Generalforsamling i Grundejerforeningen Søndervang.

Som konsekvens af Coronavirus, har myndighederne meldt ud, at man bør undgå større forsamlinger og minimere den sociale kontakt. Derfor har bestyrelsen i Grundejerforeningen besluttet at aflyse generalforsamlingen den 31. marts, som I modtager indkaldelse til i jeres postkasser i disse dage.

Bestyrelsen er sit ansvar fuldt bevidst og bakker naturligvis op om anbefalinger og påbud fra myndighedernes side, velvidende at der i foreningens love står, at vi skal afholde generalforsamlingen inden udgang af marts.

Landet er i en undtagelsessituation, derfor er vi overbevist om, at alle vil have forståelse for denne beslutning. Når vi ved mere om COVID-19 situationen vil vi melde mere ud via vores hjemmeside https://soendervangvalby.dk/ og på de sociale medier. Ligesom alle medlemmer selvfølgelig vil modtage en ny indkaldelse til generalforsamling, når det vil være forsvarligt at gennemføre.

Med venlig hilsen

Michel Steen-Hansen

På vegne af bestyrelsen for Grundejerforeningen Søndervang.