Snerydning og affaldsafhentning

Kære Naboer

Vi er i bestyrelsen lige så uforstående overfor både den manglende snerydning og saltning på veje i kvarteret, som mange af jer er.

Snevagten, som vi har indgået aftale med, har fået et meget fint og præcist kort over, hvor de skal salte og rydde for sne.

Det er derfor meget utilfredsstillende resultat i forhold til den aftalte service. Pt. har tilbageholdt betaling, og vi er fortsat på sagen, så vi kan få ryddet og saltet vejene ordentligt og rettidigt.

Affald

Stort set alle vores beboere i grundejerforeningen (+400 matrikler), oplevede at der ikke blev afhentet renovation i mandags pga sneforhold. Det har vi skrevet til Kommunen om, og forsøgt at få svar.

Vi har medgivet at rydningen og saltning af udvalgte veje i foreningen har været utilstrækkelig bl.a. fordi den operatør vi har til snerydning ikke har overholdt sine forpligtelser. Men, mange beboere havde sat affaldsbeholderne til kantstenen for at lette arbejdet, men disse blev heller ikke tømt.

Den generelle oplevelse er at skraldebilerne blot tog en hurtig tur i gennem området meget tidligt om morgenen (kl. 6.30), hvilket er væsentlig tidligere end normalt og blot konstaterede at der ikke var ryddet godt nok.

Problemet med manglende tømning er forstærket af at dagrenovation nu kun hentes hver anden uge. Samt et efterslæb af de andre beholdere efter jul/nytår. 

I vores Grundejerforeningen, vil vi naturligvis gerne gøre det så sikkert og nemt for renovationsfolkene at færdes, omvendt er kravet om ryddede fortove og kørebane sat til kl. 7, så hvad er anbefalingen fremover til os omkring rydning, så vi kan være sikre på at få hentet vores affald?

Vi har derfor kraftigt anmodet om at skraldebilerne kommer igen snart og som minimum henter dagrenovation, som mange steder er kritisk