Højre vigepligt

I Grunderejerforeningen Søndervang er der højre vigepligt, som der er i rigtig mange villakvarterer. Det skal vi hjælpe hinanden med at huske på.

På forrige generalforsamling, var der et flertal som vedtog, at vi skulle ansøge om at få det ændret til ubetinget vigepligt.

Det har vi været i dialog med Københavns Kommune om og de har givet afslag på vores ansøgning.

Kommunen begrunder det primært ud fra at det vil øge hastigheden i området. Sekundært at der ikke er en klar afgrænsning eller manglende oversigtsforhold i kryds. Efterfølgende har der været dialog om det ville øge muligheden for tilladelse, hvis det f.eks. gjaldt i hele området nord for Folehaven (GF Søndervang og GF Hestehaven) men forvaltningen mente ikke dette ville ændre den primære begrundelse som er øget hastighed. 

Hvis du selv er i tvivl om hvordan reglerne om højre vigepligt, kan du friske dem op her