Sommeren er over os og rigtig mange er i gang med hækkene langs vores største fællesareal; FORTORVENE

I foreningen vil alle gerne have at vores kvarter ser flot ud til alles bedste, og som udgangspunkt skal vores fortove og veje holdes så der er fri passage. Generelt er I gode til at holde fortove fri for ukrudt og vejene fri for skidt, og der har i det seneste år kun været få klager fra naboer og enkelte fra kommunen. Vi har lavet en vejledning på vores hjemmeside, hvor I kan se lider mere om den enkelte grundejers forpligtelse.

Som udgangspunkt skal fortovene være 2,4 meter brede. Er du i tvivl om hvor bredt dit fortov skal være, fordi du ikke kan se skelpælen, så er en hovedregel at målerskabe og lygtepæle som udgangspunkt placeret på fritlagt fortove og ikke midt i din hæk. Nøjagtig mål på krævet bredde af dit fortov kan du finde på kbhkort.kk.dk. Bestyrelsen ønsker ikke at være krakilske, men du skal som et absolut minimum sørge for at folk med barnevogne m.v. kan gå uhindret på dit fortov. Dette gælder også i højden og i forhold til lygtepæle.

Fortove skal også være rengjorte og fri for ukrudt, og så skal kantsten og vejen ud for din matrikel skal være rengjorte, så vores kloaker ikke sander til. På Søndervangs Allé gælder dette begge kantstenene samt hele vejen. Bestyrelsen gennemgår årligt foreningen og uddeler ”fejekort” til de medlemmer. Der allerede nu nogle der har fået en venlig reminder i form af et fejekort.

I den nye bestyrelse vil vi i løbet af sommeren gennemgå standarden og vores regler, hvorefter vi starte på en endnu mere systematisk gennemgang.

Tidligere har det været kutyme at man klippede hæk inden Sank Hans, men i tider med fokus på biodiversitet er der naturligvis mange der venter for at sikre en større mangfoldighed i dyre og planteliv. Det skal der også være plads til, når blot I tager hensyn til at vi kan færdes på de fællesarealer som I hver især har ansvar for.