Vi planlægger generalforsamling 14. marts næste år og fejrer naboskabet med en kop gløgg, med ønsket om et godt nytår

Kære naboer i Grundejerforeningen Søndervang 

Tak for at I er med til at gøre det til et dejligt sted at bo. I Grundejerforeningen Søndervangs bestyrelse til vi gerne sige tak for i år og for jeres engagement. 

Naboskabskort 

Vi er i gang med et nyt tiltag, Naboskabskort, der fremover skal minde os om det fælles ansvar vi har for at overholde fælles regler.  

I vores kvarter har vi mange fælles arealer som veje, fortove og alleen. De er med til at skabe et grønt kvarter, som gerne skal fremstå indbydende. Det kræver at vi alle gør hvad vi kan og skal for, at det fortsat er nemt og trygt at færdes på veje og fortove, at der er lys over land og vores hække står på vores egen grund. 

Vi vil i det kommende år stramme lidt op og minde jer om det med vores Naboskabskort, som vi medsender en introduktion til og som det fremgår, afløser det fejekortet.  Det kan du læse her

Generalforsamling 
Er planlagt til torsdag den 14. marts 2024 kl. 19, sæt kryds i kalenderen allerede nu.  

Vi udsender som normalt agenda i starten af det nye år når regnskabet er revideret og vi har overblik over eventuelt indkomne forslag.  Hvis I har forslag generalforsamlingen skal behandle, skal de sendes til formanden senest den 1. februar 2024. Mail: formand@soendervangvalby.dk 

Invitation til gløgg, æbleskiver og snak på årets korteste dag 
I Grundejerforeningen Søndervang vil vi gerne sige tak for i år og fejre, at det går mod lysere tider. 

Det gør vi ved vintersolhverv, på årets korteste dag den 22. december kl. 16, hvor vi inviterer på gløgg og æbleskiver i Formandens have, Søndervangs Allé 18A – hvis nogen har for meget julebag er det velkomment. Medbring egen kop. 
 
Alle beboerne i foreningen er velkomne, gløggen er alkoholfri, men vi har lagt rosiner i rom, hvis I vil styrkes. 
 
Hvis det regner meget, så aflyser vi og annoncerer dette i Facebook-gruppen på dagen.   

Tilmeld jer venligst og læs mere på på eventen eller skriv til formand@soendervangvalby.dk 

Vi ønsker alle en glædelig jul og rigtig godt nytår. 

På Bestyrelsens Vegne, 

Michel Steen-Hansen, Formand