Problemer med parkering på Nøddehaven op til lyskryds

Renoveringen af Retortvej er nu afsluttet og det er helt overordnet blevet en rigtig god løsning.

En afledt konsekvens er uhensigtsmæssig og skaber allerede problemer i udkørslen fra Nøddehaven til Retortvej

Med striberne færdiggjort, er det tydeligt at enkelte bilister ikke har fanget Færdselslovens §29 stk, 7, der omhandler at parkering ikke må ske tættere på dem end fem meter fra, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinjer er inddelt i vognbaner.

Derfor har vi i grundejerforeningen i mandags ansøgt kommunen om at få skiltning med parkerings og standsningsforbud på området som ses her unde. Vi har endnu ikke fået tilladelsen.