Manglende snerydning

Vi beklager den utilstrækkelige og manglende snerydning på vejene i Grundejerforeningen Søndervang.

(HUSK i øvrigt at den enkelte grundejer selv skal rydde fortove og mellemstier!!!)

Vi er i løbende dialog med med Snevagten A/S vi har indgået kontrakt med om at få ryddet sne og saltet på vores veje og asfalterede fællesarealer. De har svaret, at de var i fuld gang med at køre på samtlige kunders områder. Siden snefaldet i går har de været i fuld drift og forventede at komme forbi os i løbet af natten.

De beklagede de manglende rydninger og gav chaufføren besked, så de i det mindste ville komme med i anden omgang.