Borgermøde om skybrudssikring i Folehavekvarteret

Københavns Kommune og HOFOR inviterer til borgermøde om skybrudssikring i Folehavekvarteret.

Fra bestyrelsen i Grundejerforeningen Søndervang deltager vi men alle har mulighed for at komme og høre om, hvordan vi lokalt kan skybrudssikre området og få en præsentation af processen for skybrudssikringen over de
kommende år. Vi håber at det snart også kan blive vores tur i Søndervang.

Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

Tirsdag den 7. marts kl. 17.00-18.30 Harrestrup Å skole, Kirsebærhaven 25
i EAT-bygningen.