Færdsel på Retortvej

Nøddehaven og Kongshaven er spærret ud mod Retortvej i forbindelse med asfalteringen af Retortvej og etablering af lyskryds Nøddehaven/Retortvej.

I Grundejerforeningen er vi i dialog med entreprenøren om at få en forsvarlig skiltning og en tidsplan.

For nuværende melder de ud at det hele forventes afsluttet fredag den 3 JUN. Vi skal nok melde ud, når vi ved mere.