Kære grundejer,

 

Sommeren nærmer sig og som annonceret tidligere, vil bestyrelsen gerne dele lidt information og

meddelser om bestyrelsesarbejde siden generalforsamlingen.

 

Generalforsamling: Bestyrelsen takker for rigtig godt fremmøde og livlig dialog. Referatet fra generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden under arkivet - se følgende link:

 

http://www.soendervangvalby.dk/arkivet.htm

 

Etablering af Legeplads arbejdsgruppe: På generalforsamlingen i grunderejerforeningen Søndervang blev der rejst spørgsmål omkring omdannelse af en del af fællesarealerne på Søndervangs Alle til rekreative formål som f.eks. legeplads.

For at afklare mulighederne herfor, etableres en frivillig arbejdsgruppe, som kan arbejde med ideer til en fremtidig udformning. Gruppen skal også komme med økonomisk overslag over forslagene, samt hvilke tilladelser der skal indhentes og andre lovmæssige konsekvenser.

Bestyrelsesmedlem Michel Steen-Hansen vil være kontaktperson til bestyrelsen og vil indkalde til det første møde.

Da der i indeværende budget ikke er afsat midler til et sådant projekt, vil et udgiftskrævende projekt betyde, at der på næste generalforsamling afsættes midler. Hvis du er interesseret kan du skrive til Michel på msh@db.dk

 

Vejsyn: Som det fremgik af generalforsamlingen, påbegyndes tæppebelægning af foreningens område syd for Folehaven (Humlehavn og Danhaven). Bestyrelsen har desuden gået det årlige vejsyn tur for at tjekke, hvilke veje og fortov der mest trænger til reparation. Reparationsarbejdet igangsættes løbende.

 

Banedanmark og grundvandsænkning: Idet grundvandsænknings stilladser er ved at blive fjernet, er bestyrelsens formand i løbende dialog og bruger rigtig meget tid på at holde Banedanmark fast på en ordentlig gentablering af de veje og grønne arealer, der beskadiges som følge af deres arbejde.

 

Fejekort: I nærmeste fremtid vil grundejerforeningens fortove blive gennemgået. Der uddeles fejekort for ikke at holde fortovet fri fra ukrudt. Bestyrelsen appellerer til, at alle bruger den smule tid der skal til for at holde fortov rent og pænt til alles glæde.

 

Søndervangsbladet: Bladet er under udarbejdelse og udkommer i juli!

 

Sommerfest: Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at få stablet en fest på benene af en gruppe engagerede frivillige. Vi håber som altid, at så mange som muligt støtter op om dette fine initiativ og hjælper til på selve dagen så vi alle får en god sommerfest.

Til sidst ønskes god sommer til alle.

 

For mere information om grundejerforeingen, følg med i www.soendervangvalby.dk

 

Venlig hilsen,

Bestyrelsen