Grundejerforeningen Søndervang

Høring om Projekt Gule Striber

Valby, marts 2018

Kære medlemmer,

Denne høring drejer sig om et forslag til et projekt om afmærkning med gule striber på udvalgte steder i Grundejerforeningen Søndervang.

Formålet er at afhjælpe de voksende problemer med parkering i foreningen.

Det er blevet relevant at starte projektet uden at afvente generalforsamlingen, idet problemerne med parkering er aktuelle og voksende.

Overordnet handler det om opstribning med gult ved hjørner og over for indkørsler, hvor trafikken er generet og hvor vores medlemmer bliver generet.

I første omgang satses der på foreningens østlige ende mod Retortvej til og med 1. rondel, stierne og Æblehaven, samt stikvejene ud mod Folehaven. Erfaringen må vise, om der er behov for mere.

Baggrund:

I det nye kvarter ”Grønttorvet” bliver mange boliger taget i brug, og mulighederne for parkering for de mange nye beboere er helt utilstrækkelige. I sommeren 2016 var det ikke noget stort problem, men efter sommeren 2017 er det blevet et stort problem for medlemmerne i Søndervang, idet de nye beboere bruger foreningens veje til parkering. Dette sker desværre ofte uden hensyn til beboerne i foreningen og til trafikken i foreningen.

I nærmeste fremtid vil bygningerne Amaryllis, Lathyrus og Iris blive klar til indflytning med deraf følgende pres på parkeringsmulighederne. Geranium rækkehusene bliver også hurtigt færdige, og de ligger direkte ud til Retortvej. Færdiggørelse af de lovede parkeringshuse har lange udsigter, og beboerne vil sikkert stadig søge hen, hvor det er gratis at parkere.

Bestyrelsen har søgt hjælp fra flere sider.

Kommunen (Center for parkering) har skrevet til foreningen. Citat i uddrag:

”Øget p-kontrol har dog kun den ønskede effekt på ulovligt parkerede biler, såfremt bilisterne ikke holder ulovligt, men til gene, vil øget p-kontrol ikke løse problemet. Nøddehaven, Lindehaven og Hestehaven er private fællesveje. Jf. Privatvejsloven §57 kan grundejerne foretage ændringer ved vejens indretning, herunder afmærkning eller skiltning som regulere parkeringsmulighederne, dog med Kommunens tilladelse. Det kræver tillige at ”berørte grundejere” går ind for projektet. Vi anbefaler derfor at I får samtykke fra de grundejere som måtte blive berørt af jeres forslag inden I fremsender ansøgning til godkendelse hos os. På den måde undgår vi alle at bruge tid på et projekt, som grundejerne ikke er enige om.”

”Opstribning af gult ved indkørslerne. Hvis ind og indkørsel til og fra en ejendom væsentligt vanskeliggøres, kan man i særlige tilfælde opstribe med en punkteret gul linje foran udkørslen jf. Færdselsloven §29. ”

 

 

Handlingsplan:

Bestyrelsen iværksætter en høringsrunde for de berørte medlemmer i foreningen.

Bestyrelsen indhenter prisoverslag for opstribningen.

Efter høringsrunden indsendes et forslag til kommunen.

Opstribningen påbegyndes hurtigst muligt efter kommunens godkendelse.

 

Det er meget vigtigt, at langt de fleste af de berørte medlemmer giver et svar på høringen. På forhånd tusind tak.

På vegne af bestyrelsen

 

Jens Kolind

Formand

 

Berørte medlemmer til høringsrunde:

Retortvej

12, 14, 28A/B

Kongshaven

4-28B; 3-21

Lindehaven

3-33; 4-32

Rønhaven

3-15; 2-20A/B

Æblehaven

3-19; 4A-20

Rosenhaven

3-21; 4-14

Urtehaven

3-11; 4-6B

Søndervangs Allé

2-16B; 1A-15B

Nøddehaven

2-20; 1A-13B

 

Forslag til konkrete placeringer findes i denne liste. Den foreslåede afstribning ved indkørsler vil blive på kantstenen OVER FOR. I visse tilfælde er der indkørsler over for hinanden, og der vil der ikke blive behov for afstribning.


 

 

Liste over berørte indkørsler og hjørner.

Kongshaven:

2 (Retortvej 12), 4, 7, 9 A/B, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22

Lindehaven:

3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 A/B, 20 A+B, 21 A/B, 22 A/B, 23, 24 B, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Nøddehaven:

1A, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 16, 18

Rønhaven:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 A/B

Æblehaven:

1, 3, 4 A/B, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Rosenhaven:

2 (adresse i Nøddehaven ?), 3, 4, 5, 6 (2 stk), 7, 8, 9, 10, 11 A/B, 12, 13, 14, 15, 17

Urtehaven:

2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 9

Hjørner:

Søndervangs Allé/Lindehaven, ved Lindehaven 7, 9, 11

Lindehaven/Kongshaven, ved Kongshaven 8

Nøddehaven/Æblehaven, ved Nøddehaven 18-20

Nøddehaven/Rønhaven, ved Nøddehaven 10

OO


 

Grundejerforeningen Søndervang, februar 2018

Svar på høring om Projekt Gule Striber

Svar:

 

Evt. kommentarer:

 

Navn:

Adresse:

Dato:

Underskrift:

Frist: 2018-04-15

Svar kan afleveres i postkassen, Lindehaven 14, eller i email til jkolind@yahoo.com