Kort nyt fra vejsyn og bestyrelsesmøde, 2016-04-28

 

Bestyrelsen besigtigede vejene med speciel opmærksomhed på årets planlagte arbejder (ny asfalt på vejene syd for Folehaven) og nødvendige reparationer, som blev drøftet og prioriteret.

Spærringen ved KO2-KO4: Rødder fra det ene træ har ødelagt asfalten. Træet skal fældes og skaderne repareres. Nyt træ plantes ved lejlighed.

Bestyrelsen lavede konstituering af udvalgene.

Forretningsudvalg: Formand, Næstformand og Kasserer.

Lov- og servitutudvalg: Forretningsudvalget.

Vejudvalg: Hele bestyrelsen.

Bladudvalg: Jens Kolind, Michel Steen-Hansen, André Mounaoui, Tommy Førsterling

Fejekortsudvalg: Tommy Førsterling, Henrik Ingvorsen

Fliseudvalg: ad hoc

Stillevejsudvalg: ad hoc

Festudvalg: ad hoc

Kontaktperson i bestyrelsen vedrørende legeplads: Michel Steen-Hansen