Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling

i Grundejerforeningen Søndervang, onsdag den 24. april, 2019, 19.00, Vigerslev Bibliotek

 

1.       Valg af dirigent

Henrik Ingvorsen, Søndervangs Allé 39, blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Der var 21 stemmeberettigede til stede.

 

2.       Anden afstemning om lovændringer vedtaget på ordinær generalforsamling

A: Forslag til lovændring, stemmer og kontingent fra bestyrelsen

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

B: Forslag til lovændring om renter og gebyrer

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

C: Forslag til lovændring om at tilføje Eventuelt til "Dagsorden for Ordinær Generalforsamling"

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 19.10.

 

Signeret af dirigenten