Grundejerforeningen Søndervang

 

Referat af

Ekstraordinær Generalforsamling

 

Onsdag, den 26. april 2017, kl. 19, i krypten under Margrethekirken.

 

Der var 14 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 

1.       Valg af dirigent

Jørn Palm, SØ16b, blev valgt.

2.       Anden afstemning om vedtægtsændringer med henblik på indførslen af et nyt system til medlems- og kontingenthåndtering

Dirigenten introducerede baggrunden for forslaget og  afstemningen.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 14 stemmer for.

 

o o o

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte medlemmer for opbakningen til foreningens arbejde.

 

Signeret af dirigenten