Grundejerforeningen Søndervang - Nyheder 2015 #2

E-mail from soendervangvalby Alle: Grundejerforeningen Søndervang - Nyheder 2015 #2

20/12/2015 20:38

soendervangvalby Alle

Kære Grundejer i Grundejerforeningen Søndervang

Julen nærmer sig og året 2015 er snart til ende og vi vil gerne benytte lejligheden til at sende dig lidt information som opfølgning siden den sidst udsendte mail.

Sommerfesten: Det blev holdt en lørdag med kanon sommervejr, kunne ikke være bedre og mange kom  - deltog og støttede op så sommerfesten blev rigtig god. Tak til alle der deltog.

Veje: De skader, der er kommet på foreningens veje og afløb er nu repareret. Der er fortsat udfordringer fra entreprenør-firmaer som bygger de nye huse på foreningens område hvor der ikke tages hensyn til fortov, grønne arealer, kantsten og oprydning. Bestyrelsen forsøger som altid at få entrepenørerne/ejerne til at tage hensyn og reparere de skader de er skyld i.

Vinter og snerydning: Selvom man ikke skulle tro det når man færdes ude, ja ,så er det ifølge kalenderen altså vinter! Vi fik dog alligevel en omgang sne, hvor vi måtte have vores entreprenør med snetraktor ud for at rydde vores veje for sne. Igen, igen skal det bemærkes, at det ”kun” er en hjælp til selvhjælp, det er den enkeltes ansvar at sørge for snerydning udfor egen grund – både fortov og vej. Vi appeller til at alle her i vinter parkerer bilerne på egen grund så vidt muligt, så snerydning af vejene med snetraktor kan lade sig gøre. Hjælp til, Mind gerne din nabo og andre herom!

Dialog med kommunen og Banedanmark: Her fortsætter bestyrelsen dialogen og ikke mindst med fokus på, at de efterlader det ”lånte” område i samme stand som før opsætningen af reinfiltreringsanlægget og hvad deraf følger. Meldingen lige nu er, at det hele nedtages i marts måned, så vi håber på at det passer.

Ny vejbelysning: Dong er i øjeblikket i gang med de sidste nedgravninger af elledninger til masterne og de nye LED-lamper. I starten af det nye år vil arbejdet med udskiftningen begynde og bestyrelsen vil følge dette arbejde nøje, ligesom vi gjorde med nedgravningen af elledningerne. Der er berammet to dage hvor bestyrelsen vil gå projektet igennem sammen med entreprenøren og Kommunen.

Næste generalforsamling: Bestyrelsen arbejder på, at afslutte årsregnskabet og planlægger generalforsamlingen som sandsynligvis finder sted sidst  i marts måned - efter påsken. Husk, at eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 1. februar.

 

I ønskes alle en rigtig god jul og et rigtigt godt nytår.

Venlig hilsen

Bestyrelsen