Kære Grundejer,

 

En varm hilsen fra bestyrelsen. Som tilmeldt til grundejerforeningens mailingliste benytter vi lejligheden til at sende lidt information om vores arbejde samt andre relevante nyheder.  

Søndervangsbladet: Bladet tage form og er næsten færdigt. Den er på vej, hold øje med posten!

Vejesyn: Bestyrelsen har gået vejsyn for at tjekke, hvilke veje der trænger til reparation.

Vurderingen pågår, og vedligeholdelse sættes i gang i nærmeste fremtid.

 

Dialog med Kommunen og Banedanmark: Bestyrelsens formand og næstformand er i løbende dialog om grundvandsænknings stilladser og ansvarliggørelsen af Banedanmark for reparation af veje og grønne arealer, der beskadiges som følge af deres arbejde.

 

Fejekort: Der uddeles traditionen tro fejekort for ikke at holde fortovet fri fra ukrudt.

Den første runde resulterede i over 70 kort. Det er et højt tal ift. seneste års første runde.

 

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen den 22. august. Vi håber, så mange støtter op om dette fine initiativ.

 

Kommentarer til denne første nyhedsmail er velkomne.

Det er planen, at sådan en nyhedsmail udsendes én til to gange årligt som supplement til Søndervangsbladet og generelforsamling.

I ønskes alle en god sommer.

Venlig hilsen,

Bestyrelsen.