Grundejerforeningen Søndervang

 

Kalenderen
Arkivet
Søndervangsbladet
Bestyrelsen
Salg/ejerskifte
Services

 

Velkommen til Søndervang

 

OBS OBS:

Vedrørende høringsrunde om "Projekt Gule Striber"

På basis af flere henvendelser udvider vi høringsområdet til også at omfatte:

Sidevejene syd for Folehaven

Kongshaven, frem til og med 86 og 69B (hjørnet ved Humlehaven)

Nøddehaven, frem til og med 46 og 23 (spærringen)

Høringsfristen forlænges til 2018-05-21.

Der er allerede kommet mange gode kommentarer, og det er vigtigt at fortælle, at etableringen af de gule striber sker for at hjælpe fremkommeligheden, samt sikre at de, der parkerer på egen grund, får nemmere ved at komme ind/ud af grunden.

Det er vigtigt, at vi får et svar fra alle berørte grundejere. Tal gerne med din nabo om dette. Bestyrelsen vil arbejde for, at der kommer svar fra alle berørte grundejere, så vi kan præsentere et solidt høringssvar til kommunen.

* * * * * * * * * * *

Foreningens love findes nu i arkivet.

* * * * * * * * * * *

Søndervangsbladet 2017 findes nu i folderen.

Referat fra den ordinære generalforsamling i 2017 findes nu i arkivet.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i 2017 findes nu i arkivet.

Henstilling om byggematerialer og byggeaffald findes nu i arkivet.

 

Arkivet rummer nu også "Kort Nyt" fra bestyrelsen, samt en generel tekst om tilladelser til fliser på fortov.

 

Der findes en gruppe på Facebook for beboere i foreningen.

 

 

 

Farvel til gastårnet, BOOM!

 

Kort om foreningen

 

 

Grundejerforeningen Søndervang omfatter 428 parceller i Vigerslev-kvarteret i Valby. Søndervang er den største grundejerforening i Valby, ca. afgrænset af Vigerslevvej, Kulbanevej, Retortvej, Folehaven og Åhaven.

Her kan man finde foreningens formand.

Foreningen udgiver Søndervangsbladet en-to gange årligt.

Aktive medlemmer i foreningen arrangerer normalt en Fastelavnsfest og en sommerfest. Følg med i kalenderen.

Foreningen er medlem af Fællesforeningen af grundejerforeninger i København. Her kan man også finde Fællesforeningens blad, "Grundejeren".

Kontakt-information

E-mail

Webmaster: Jens Kolind
 

 

[ Home ] Kalenderen ] Arkivet ] Søndervangsbladet ] Bestyrelsen ] Salg/ejerskifte ] Services ]

Last modified: 2018-04-17