Grundejerforeningen Søndervang

 

Kalenderen
Arkivet
Søndervangsbladet
Bestyrelsen
Salg/ejerskifte
Services

 

Velkommen til Søndervang

 

OBS:

Høringsrunden om projekt "Gule Striber" omfatter nu også vejene syd for Folehaven.

Høringsdokumentet findes nu i arkivet.

Tal gerne med din nabo (syd for Folehaven) om dette.

* * * * * * * * * * *

Foreningens love findes nu i arkivet.

* * * * * * * * * * *

Kommunen har annonceret gravearbejde ved Kongshaven 23.

HOFOR har varslet gravearbejde ved Lindehaven 9.

Har flere medlemmer fået høringsbrev om dette? Skriv gerne til formanden.

(2018-02-20)

* * * * * * * * * * *

Søndervangsbladet 2017 findes nu i folderen.

Referat fra den ordinære generalforsamling i 2017 findes nu i arkivet.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i 2017 findes nu i arkivet.

Henstilling om byggematerialer og byggeaffald findes nu i arkivet.

 

Arkivet rummer nu også "Kort Nyt" fra bestyrelsen, samt en generel tekst om tilladelser til fliser på fortov.

 

Der findes en gruppe på Facebook for beboere i foreningen.

 

 

 

Farvel til gastårnet, BOOM!

 

Kort om foreningen

 

 

Grundejerforeningen Søndervang omfatter 428 parceller i Vigerslev-kvarteret i Valby. Søndervang er den største grundejerforening i Valby, ca. afgrænset af Vigerslevvej, Kulbanevej, Retortvej, Folehaven og Åhaven.

Her kan man finde foreningens formand.

Foreningen udgiver Søndervangsbladet en-to gange årligt.

Aktive medlemmer i foreningen arrangerer normalt en Fastelavnsfest og en sommerfest. Følg med i kalenderen.

Foreningen er medlem af Fællesforeningen af grundejerforeninger i København. Her kan man også finde Fællesforeningens blad, "Grundejeren".

Kontakt-information

E-mail

Webmaster: Jens Kolind
 

 

[ Home ] Kalenderen ] Arkivet ] Søndervangsbladet ] Bestyrelsen ] Salg/ejerskifte ] Services ]

Last modified: 2018-03-21